Spoločná stránka školských knižníc        sk       Společná stránka školních knihoven

Dňa 25. 4. 2019 žiaci oboch škôl v PowerPointe robili známu súťaž AZ Kvíz.

Ukážky z prác ZŠ Lietavská Lúčka:
1. AZ Kvíz 2. AZ Kvíz


Ukážky z prác ZŠ Horní Bečva
1. AZ Kvíz 2. AZ Kvíz